Від редактора

 

ПОДІЯ до 30-річчя Незалежності України

 

«Обдаровані діти – скарб нації!»

 


 

1. ДО 30-річчя НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

 

1.1. Малиношевська Альона Василівна.

Українська Духовна Республіка – в кожному з нас

 

1.2. Ковальчук Юрій Мефодійович.

Особистісні чинники життєвого самовизначення (частина 1)

 

1.3. Мадзігон Василь Миколайович.

Проєктування освітньо-інформаційного середовища майбутнього для обдарованих дітей

 


 

2. НАУКА – ПРАКТИЦІ

 

2.1. Kovalova Oksana.

Innovative Scientifc Education Practices of the JASU: Theoretical Framework for Identifcation

 

2.2. Петровська Вікторія Вікторівна.

Метод траєкторій у задачах комбінаторики

 

2.3. Мелешко Віра Василівна.

Особливості змістового компоненту дидактичної системи наукового ліцею

 


 

3. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

3.1. Калмикова Лариса Олександрівна, Харченко Наталія Валентинівна, Мисан Інна Володимирівна.

Психодіагностика мовленнєвої обдарованості дитини через цілеутворення процесів говоріння і аудіювання

 

3.2. Шевенко Алла Миколаївна.

Комплексна програма створення профорієнтаційного простору професійного самовизначення старшокласників як чинника особистісного зростання

 

3.3. Мегалінська Ганна Петрівна, Постова Катерина Григорівна, Білик Жанна Іванівна, Даниленко Євген Володимирович, Ткачук Ігор Олександрович.

Визначення показників «життєвий індекс людини» та «біологічний вік» як метод підвищення ефективності роботи гуртків валеології

 


 

4. НАУКОВИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

 

4.1. Чудакова Віра Петрівна.

Загальний дизайн, зміст «Моделі психологічної структури процесу інноваційної діяльності» у дослідженні психологічної готовності до інноваційної діяльності, основи формування «інноваційності» ̶ компетентності конкурентоздатності особистості (частина 4)

 


 

5. МАЙСТЕР-КЛАС

 

5.1. Замелюк Марія Іванівна, Левицька Валентина Анатоліївна.

Майстер-клас «Декорування скрап-сторінки для календаря»: апгрейд інструментарію для роботи з батьками

 


 

6. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТИ

 

6.1. Янатьєва Ольга Григорівна.

Авторська програма «Основи екологічних знань. 10 клас»

 


 

7. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

 

7.1. Мельник Марина Юріївна, Бєльська Наталія Анатоліївна.

Ціннісні орієнтації старшокласників з ознаками інтелектуально-академічної обдарованості

 


 

8. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

 

8.1. Панчуков Олександр Гавриїлович.

Шлях до успіху

 


 

9. ІНФОРМАЦІЯ

 

9.1. План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на 2021 рік

 

9.2. Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України

 

9.3. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України

 

9.4. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019