ШАНОВНІ ЧИТАЧІ


Інститут обдарованої дитини НАПН України запрошує вчених, педагогів, психологів, аспірантів і всіх небайдужих представників освітньої галузі стати авторами нашого щоквартального науково-методичного журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» у 2023 році.


 
ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ


Назва: щоквартальний науково-методичний журнал «Освіта та розвиток обдарованої особистості»
ISSN 2309-3935
DOI  10.32405/2309-3935
Засновники: Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Адреса:
Інститут обдарованої дитини НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-Д, м. Київ, 04053

Тел./факс: (044) 481-27-06
Сайт Інституту обдарованої дитини НАПН України: http://www.iod.gov.ua
Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційна Facebook-сторінка видань Інституту обдарованої дитини НАПН України:

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 19047-7837 Р від 08 червня 2012 року.


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції Серія ДК № 6081 від 14 березня 2018 року.


ФАХОВІСТЬ


Видання «Освіта та розвиток обдарованої особистості» входить до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (затверджено наказом МОН України від 02.07.2020 № 886, додаток 4).     

Наказ     

Додаток   

Ознайомитися з додатковою Інформацією щодо переліку видань Ви можете на офіційному сайті Міністерства освіти та науки України: ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ ВИДАНЬ МОН УКРАЇНИ

 


ІСТОРІЯ ВИДАННЯ


Видання «Освіта та розвиток обдарованої особистості» засновано у 2012 році Національною академією педагогічних наук України, Інститутом обдарованої дитини НАПН України та Інститутом психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Обсяг – 10 друк. арк.
 
Мови видання: українська та англійська.

Головний редакторБондаренко Валентин Володимирович, доктор педагогічних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ)
  ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0170-2616
  Web of Science ResearcherID AAW-8302-2020


Редакційна колегія охоплює представників України, Польщі та Узбекистану.
ПОЛІТИКА ВИДАННЯ

(проблематика, цільова аудиторія, мета, завдання)На сторінках щоквартального науково-методичного журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості» Інституту обдарованої дитини НАПН України вчені висвітлюють проблеми виявлення та розвитку обдарованості дітей і молоді в сучасній Україні, а також аналізують світовий досвід з указаної тематики.
 
Фахове наукове видання, у якому оприлюднюються результати досліджень вітчизняних учених щодо феномену обдарованості, практичні здобутки видатних педагогів України в організації освітнього процесу для розвитку обдарувань учнів, є популярним серед провідних вітчизняних науковців, докторантів, аспірантів і творчих педагогів.
Видання індексується у таких наукометричних базах:

  • • Бібліометрика української науки (Рейтинг наукових періодичних видань, що мають бібліометричні профілі). Центр досліджень соціальних комунікацій (2018);
  • • Українська наукова (2018);
  • • Google Scholar (2018);
  • • Index Copernicus International World of Journals. Master List (Польша, 2018);
  • • Research Bible (Японія, 2018);
  • • Polska Bibliografia Naukowa (Польша, (2018);
  • • World Catalogue of Scientific Journals (2019);
  • • Ulrichsweb.Global Serials Directory (США, 2019);
  • • ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (2019);
  • • Eurasian Scientific Journal Index (ESJI, 2019).

Політика відкритого доступу. Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редколегія видання здійснює внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Редакційна колегія невпинно працює над підвищенням якості видання.

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті.


Графік подання статей до наукового періодичного видання у 2023 році

 

Номер видання

Терміни подання матеріалів

Орієнтовний термін друку

№ 1

до 1 березня

квітень

№ 2

до 1 травня

липень

№ 3

до 1 серпня

жовтень

№ 4

до 1 грудня

грудень

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019