Титульна сторінка

 

Зміст

 


 

1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

1.1. Волощук Іван Степанович, Шуленок Олександр Сергійович.

Педагогічний контекст типологічних особливостей творчості

 

1.2. Тименко Володимир Петрович, Бровченко Анатолій Іванович.

Розвиток проєктно-творчої обдарованості єства у системі української дизайн-освіти

 

1.3. Мелешко Віра Василівна.

Теоретичні засади реалізації технічних умінь у контексті Стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

2.1. Гриневич Лілія Михалівна, Ліннік Олена Олегівна, Старагіна Ірина Петрівна.

Формування наскрізних умінь у молодших школярів в умовах реформи «Нова українська школа»

 

2.2. Ковальчук Юрій Мефодійович.

Структурнофункціональні параметри гуманістично орієнтованої психодіагностики обдарованості дитини

 

2.3. Кочарян Артур Борисович, Ковальова Оксана Анатоліївна.

Організація публікаційної діяльності юних дослідників за допомогою відкритих електронних журнальних систем

 

2.4. Садова Мирослава Анатоліївна.

Аналіз зарубіжних досліджень мотиваційних аспектів у структурі особистісного потенціалу обдарованих дітей юнацького віку

 


 

3. НАУКОВИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Загальний дизайн і зміст «факторів організації» ключових системних компонентів «зовнішніх» умов структури психологічної готовності до інноваційної діяльності – основи формування «інноваційності», вагомої компетентності конкурентоздатності особистості (частина 7)

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

4.1. Продан Ганна Юріївна.

У межах безмежної техніки – ліногравюри

 


 

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТИ

5.1. Мегалінська Ганна Петрівна, Постова Катерина Григорівна, Білик Жанна Іванівна, Даниленко Євген Володимирович, Ткачук Ігор Олександрович.

Вивчення антибактеріальної активності деяких рослинімуномодуляторів як метод підвищення ефективності роботи гуртків валеології

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

6.1. Шелестова Людмила Володимирівна.

Індивідуальна картина світу: типи, критерії та показники сформованості у дітей молодшого шкільного віку

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

7.1. Поліхун Наталія Іванівна.

Про здобутки команди України на XХVІІІ Міжнародній конференції юних дослідників ICYS-2021 онлайн (м. Белград, Сербія)

 


 

8. АНАЛІТИКА

8.1. Бельська Наталія Анатоліївна, Мельник Марина Юріївна.

Дослідження резильєнтності учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану

 


 

9. РЕЦЕНЗІЇ

9.1. Слюсаренко Ніна Віталіївна.

Науково-методичне забезпечення соціального та психологічного розвитку обдарованої особистості в освітньому процесі

 


 

10. ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України

 

10.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України

 

10.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України

 

 

 


© 2019 Education and Development of Gifted Personality