РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

Редколегія

Бондаренко В. В. – доктор педагогічних наук, професор (Національна академія внутрішніх справ). Головний редактор

https://orcid.org/0000-0002-0170-2616 ; ResearcherID AAW-8302-2020 strong>

Мельник М. Ю. – кандидат педагогічних наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України). Заступник головного редактора (серія «Педагогічні науки»)

https://orcid.org/0000-0001-6581-5129 ; ResearcherID S-5212-2018

Андросович К. А. кандидат психологічних наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України). Заступник головного редактора (серія «Психологічні науки»)

https://orcid.org/0000-0001-4121-270Х ; ResearcherID S-6247-2018

 

 

Ганієв А. Г. – доктор педагогічних наук, доцент (Шахрісабзький державний педагогічний інститут, Узбекистан)
* https://orcid.org/0000-0002-4475-7879

Волкова Н. П. доктор педагогічних наук, професор (Університет ім. Альфреда Нобеля)

* https://orcid.org/0000-0002-4864-8653 ; ResearcherID AAA-3012-2022

Голюк О. А. кандидат педагогічних наук, доцент (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського)

https://orcid.org/0000-0001-6309-9261 ; ResearcherID K-1966-2019

Калмикова Л. О. доктор психологічних наук, професор (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди»)

https://orcid.org/0000-0002-7538-2635 ; ResearcherID AAT-7206-2021

Камишин В. В. – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАПН України (ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»)

https://orcid.org/0000-0002-8832-9470 ; ResearcherID R-4384-2018

Ковшар О. В. доктор педагогічних наук, професор (Криворізький державний педагогічний університет)

https://orcid.org/0000-0003-3407-8570

Король Л. Д. кандидат психологічних наук (НУ «Острозька академія»)

https://orcid.org/0000-0002-6434-0982

Крушевська О. кандидат педагогічних наук (Університет Яна Длугоша в Ченстохові, Польща)

https://orcid.org/0000-0001-8755-4476

Мілютіна К. Л. доктор психологічних наук (Київський Національний університет ім. Т. Шевченка)

https://orcid.org/0000-0003-0013-2989

Мухамедова Д. Г. – доктор психологічних наук, професор (Національний університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека, Узбекистан)
https://orcid.org/0000-0002-4475-7879

Пермінова Л. А. кандидат педагогічних наук (Херсонський державний університет)

https://orcid.org/0000-0002-6818-3179 ; ResearcherID AAW-1668-2021

Рудницька С. Ю. доктор психологічних наук (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України)

https://orcid.org/0000-0002-0104-6337 ; ResearcherID G-4381-2018

Сліпухіна І. А. доктор педагогічних наук, професор (Національний авіаційний університет)

 https://orcid.org/0000-0002-9253-8021 ; ResearcherID V-5587-2018

Тесленко В. В.доктор педагогічних наук, професор (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»)

  https://orcid.org/0000-0001-8954-1230

Хімматаліїв Д. О. – доктор педагогічних наук, професор (Чирчикський державний педагогічний університет, Узбекистан)
https://orcid.org/0000-0002-4475-7879

Яцишин А. В. кандидат педагогічних наук, снс (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України)

https://orcid.org/0000-0001-8011-5956; ResearcherID P-2847-2016

 

 

Редакційна рада

Гульбс О. А. – доктор психологічних наук, професор (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)

https://orcid.org/0000-0002-7614-839X

Кобець О. В. доктор психологічних наук, доцент (Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини)

https://orcid.org/0000-0002-9096-6313

Лавренова М. В. – кандидат педагогічних наук, доцент (Мукачівський державний університет)

https://orcid.org/0000-0003-1314-3986

Мадзігон В. М. – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України (Інститут обдарованої дитини НАПН України)

https://orcid.org/0000-0003-0692-2500

Остапчук О. Є. – кандидат педагогічних наук (ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет»)

https://orcid.org/0000-0002-0743-8529

Сіткар В. І. кандидат психологічних наук (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка)

https://orcid.org/0000-0003-3320-2912

Чудакова В. П. кандидат психологічних наук (Інститут педагогіки НАПН України)

https://orcid.org/0000-0003-3801-6545

 

Міжнародна редакційна рада

Баратов Ш. Р. – доктор психологічних наук, професор (Бухарський інститут психології та іноземних мов, Узбекистан)

https://orcid.org/0000-0003-0172-8303

Тойрова Г. І. – доктор педагогічних наук (Бухарський державний університет, Узбекистан)

https://orcid.org/0000-0001-7254-9228

Халілова Н. І. – доктор психологічних наук, доцент (Ташкентський державний педагогічний університет ім. Нізамі, Узбекистан)

https://orcid.org/0000-0001-6626-3784

Шаріпов Ш. С. доктор педагогічних наук, професор (Джизакський державний педагогічний університет, Узбекистан)

https://orcid.org/0000-0002-4117-4897

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019