Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Google Sсholar

Research Bib. Academic Recource Index

Polska Bibliografia Naukowa (PBN). POL-Index

Index Copernicus International

Бібліометрика української науки

ULRICHSweb. Global Serials Directory

 

World Catalogue of Scientific Journals

ERIHPlus

 

Eurasian Ecientific Journal Index

Міністерство освіти та науки України

РЕЄСТР наукових фахових видань України. УкрІНТЕІ

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019