Титульна сторінка

 

Зміст

 

Від редактора

Вступне слово

 


 

1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

1.1. Voloshchuk Ivan, Rudyk Yaroslav.

Learning Strategies for the Gifted

 

1.2. Киричук Валерій Олександрович.

Функції навчальної інаукової діяльності закладів загальної середньої освіти

 

1.3. Полтавська Юлія Віталіївна.

Інноваційні процеси в сучасній професійній підготовці художників декоративно-прикладного мистецтва

 

1.4. Семеренко Жанна Миколаївна.

Теоретичні засади формування проектно-графічної компетентності в майбутніх учителів технологій

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

2.1. Сіткар Віктор Ілліч.

Суб’єктно-вчинкова структура рольової взаємодії в контексті вікової субкультури

 

2.2. Новогородська Марина Максимівна.

Превентивні заходи попередження виникнення залежності підлітків від віртуального середовища

 

2.3. Садова Мирослава Анатоліївна, Андросович Ксенія Анатоліївна.

Особистісний потенціал обдарованих дітей юнацького віку як предмет психологічного дослідження

 


 

3. НАУКОВИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Загальний дизайн і зміст «факторів особистості» ключових системних компонентів «зовнішніх» умов структури психологічної готовності до інноваційної діяльності − основи формування «інноваційності», вагомої компетентності конкурентоздатності особистості (частина 6)

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

4.1. Козлова Оксана Олександрівна.

Стрічка майстер-класів «Від творчого вчителя для творчого учня»

 


 

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТИ

5.1. Кирилова Олександра Сергіївна.

Мистецтво мультимедіа у підготовці фахівців спеціалізованої освіти

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

6.1. Кремінський Борис Георгійович, Мистюк Світлана Петрівна, Черкаська Людмила Станіславівна.

Результати міжнародних олімпіад як відображення світових тенденцій роботи з обдарованою молоддю

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

7.1. Тищенко Тетяна Григорівна.

Кожна дитина – талановита

 


 

8. АНАЛІТИКА

8.1. Камишин Володимир Вікторович, Рева Олексій Миколайович.

Теоретичні основи застосування прапору катастроф «гістерезис» для моделювання процесу розвитку / руйнації знань, умінь, навичок

 


 

9. ІНФОРМАЦІЯ

9.1. Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України

 

9.2. Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України

 

9.3. Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019