Титульна сторінка

Зміст

1. НАУКА – ПРАКТИЦІ


1.1. Бєльська Наталія Анатоліївна, Мельник Марина Юріївна.

Чинники професійного самовизначення обдарованих старшокласників


1.2. Ковальова Оксана Анатоліївна.

Поняття «наукова грамотність» у термінологічному полі наукової освіти в англомовному науковому дискурсі.


1.3. Сіткар Віктор Ілліч.

Віртуальна субкультура сучасних дітей в контексті піраміди потреб А. Маслоу.


1.4. Кузьменко Галина Василівна, Братусь Іван Вікторович.

Психолого-педагогічні аспекти впровадження у практику роботи з обдарованою учнівською молоддю електронного наукового журналу на платформі Open Journal Systems2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД


2.1. Задерихіна Ірина Сергіївна, Клець Ольга Олексіївна.

Освітні Інтернет-ресурси як засіб підвищення мотивації дітей до розвитку власної обдарованості.


2.2. Лукичова Наталя Сергіївна.

Розвиток ключових компетентностей та навичок ХХІ століття крізь призму STEM-освіти


2.3. Ласкова-Ярмоленко Анастасія Олександрівна.

Наукова освіта як основа формування життєвої компетентності молоді в умовах трансформації суспільства


3. НАУКОВИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ


3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Загальний дизайн і програма організації комплексного емпіричного дослідження «психології формування компетентностей конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності організації» (частина 3). 57


4. МАЙСТЕР-КЛАСИ


4.1. Шевченко Галина Василівна.

Година спілкування. Фітокафе «Квітка здоров’я»


4.2. Замелюк Марія Іванівна, Беспарточна Олена Іванівна.

Особливості казкотворчого процесу у системі «вихователь-дитина-батьки»5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТИ


5.1. Кожокар Лілія Дмитрівна.

Проєктний метод у формуванні екологічної компетентності школярів на уроках природничого циклу.


5.2. Голубчик Тетяна Василівна, Міхєєва Ганна Василівна.

Авторська програма факультативного курсу «Життя мікросвіту».6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ


6.1. Kubitskiy Serhii, Rudyk Yaroslav, Voshchevska Olha.

The Development of External Assessment in Ukrainian Education at Contemporary Stage7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ


7.1. Переяслова Лілія Вікторівна.

Дівчинка – перлинка8. АНАЛІТИКА


8.1. Новогородська Марина Максимівна.

Теоретичні основи профілактики залежності обдарованих підлітків від віртуального середовища9. ІНФОРМАЦІЯ


План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на 2021 рік


Інформація про видання Інституту обдарованої дитини НАПН України


Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України


Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019