1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

 

1.1. Зелений Павло Олександрович.

Екологічні компетентності та рівні їх формування у обдарованих старшокласників

 

1.2. Вдова Наталія Петрівна.

Психологічний комфорт родини як необхідна умова гармонійного розвитку обдарованої дитини

 

1.3. Галайдіда Галина Степанівна.

Мандри у пісочному царстві

 

1.4. Федорова Ніна Федорівна.

Аналіз теоретичних основ педагогічного проектування

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

2.1. Мартинець Лілія Асхатівна.

Факторно-критеріальна модель ефективності управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів

 

2.2. Бельская Наталья Анатольевна.

Особенности инструментальных ценностей старшеклассников с признаками интеллектуально-академической и творческой одаренности

 

2.3. Удовиченко Ірина Віталіївна.

Професійна компетентність та здатність до інноваційної діяльності вчителів як передумова ефективного навчання випускників старшої школи

 

2.4. Іноземцева Віра Юріївна.

Формування лідерських якостей у обдарованих дітей

 

2.5. Душило Оксана Володимирівна.

Літній англомовний табір як комфортно-освітнє середовище для виховання та всебічного розвитку дитини

 


 

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

 

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Методична база та особливості впровадження «Корекційної моделі формування внутрішньої психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності» (В. Чудакової) – компонента сформованості конкурентоздатності особистості

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

 

4.1. Лук’янчук Наталія Вадимівна.

Тренінгові технології для розвитку комунікативних умінь майбутніх учителів

 

4.2. Бех Іван Дмитрович, Петрочко Жанна Василівна, Кириченко Валентина Іванівна.

Тренінг з патріотичного виховання дітей

 


 

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

 

5.1. Романовський Сергій Васильович.

Навчання обдарованих учнів, які виявляють схильність до фізико-математичних дисциплін (експериментальне застосування модернізованих програм з фізики)

 

5.2. Постова Катерина Григорівна.

Календарно-тематичне планування з географії для 8-го класу в межах концепції нової української середньої освіти

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

 

6.1. Гальченко Максим Сергійович.

Адаптація навчального змісту для обдарованих дітей у США

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

 

7.1. Капшук Василь.

Поезія, навіяна творчістю видатних українських літераторів

 


 

8. АНАЛІТИКА

 

8.1. Зубченко Олена Сергіївна.

Застосування ІКТ-технології в освіті Великої Британії

 

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019