1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

 

1.1. Буркова Людмила Васильевна.

Духовно-нравственная основа развития эмоционального интеллекта человека

 

1.2. Федрова Ніна Федорівна.

Результат педагогічного покликання – творчість учителя

 

1.3. Волошина Алла Леонідівна, Олійник Леонід Геннадійович, Сичевська Людмила Євгеніївна.

«Клуб козацького дозвілля» – просвітницький етнокультурний проект Київської Академії Козацтва

 

1.4. Потоцька Ірина Сергіївна.

Емпіричне дослідження духовності майбутніх вчителів

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

2.1. Єфименко Тетяна Іванівна.

Фінансування науки як основа формування економіки знань

 

2.2. Депутатов Владислав Александрович.

Сублимация как главный механизм коррекции аутоагрессивности подростков

 

2.3. Подшивайлов Федір Михайлович.

Модель мотиваційної сфери особистості

 


 

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

 

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Дослідження психологічних механізмів взаємозв’язку «інноваційності» в системі особистісних базових рис «16 рf » – показників конкурентоздатності особистості (за тестом «16 рf » Р. Кеттелла та експрес діагностикою «інноваційності» В. Чудакової)

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

 

4.1. Власюк Анна Віталіївна.

Тема навчального заняття: Wonders of the World

 


 

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

 

5.1. Полющенко Ірина Вікторівна.

Програма для самостійної роботи з навчального предмета «Інформатика» для студентів внз І–ІІ рівнів акредитації (план і програма спецкурсу)

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

 

6.1. Чорний Віктор Олександрович.

Система середньої освіти Фінляндії

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

 

7.1. Дубова Юлія Олександрівна.

Від мрії до мети

 


 

8. АНАЛІТИКА

 

8.1. Кравчук Ольга Павлівна.

Передумови та реалії формування краєзнавчої компетентності в учнів старшої школи

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019