1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

 

1.1. Гоцуляк Юрій Вікторович, Гальченко Максим Сергійович.

Наукова освіта в Україні: теоретичний та нормативно-правовий контекст

 

1.2. Зємба Беата Анна.

Умови ефективного застосування методів діагностики обдарованих маргінальних учнів

 

1.3. Кузнецова Алла Анатоліївна.

Формування готовності майбутніх фахівців дошкільної освіти до взаємодії з обдарованими дітьми засобами музичного мистецтва

 

1.4. Зелений Павло Олександрович.

Особливості обдарованості старшокласників у природничо-науковій сфері навчальної діяльності

 

1.5. Лук’янчук Наталія Вадимівна.

Психолого-педагогічна модель формування соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

2.1. Процик Любов Сергіївна.

Розвиток інтелектуальної обдарованості та формування конструктивних механізмів психологічного захисту підлітків (матеріали корекційно-розвивальної програми «Розвиток конструктивних механізмів психологічного захисту інтелектуально обдарованих підлітків»)

 

2.2. Васіна Вікторія Анатоліївна, Середа Світлана Олександрівна.

Виховання дітей засобами музики

 

2.3. Демірджі Тетяна Василівна.

Аналіз психологічної діяльності з розвитку ідентичності прийомних дітей в умовах замінної сім’ї

 


 

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

 

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Діагностичний компонент дослідження «індивідуально-психологічних особливостей особистості», за тестом Р. Кеттелла (форма А), як критерія сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

 

4.1. Дацко Оксана Віталіївна.

Програма тренінгу «Навички безконфліктного спілкування учнів»

 


 

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

 

5.1. Банах Світлана Володимирівна.

Тренінг «Їжа та здоров’я» (5–7 класи)

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

 

6.1. Скрипник Алла Іванівна.

Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших клас

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

 

7.1. Віценко Лариса Анатоліївна.

Талант – то крапля здібностей та море праці

 


 

8. АНАЛІТИКА

 

8.1. Жерліцин Сергій Олександрович, Жерліцин Назар Сергійович.

Робота з обдарованою молоддю луганщини як провідний напрям відновлення інтелектуального потенціалу та сталого розвитку регіону

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019