1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

 

1.1. Гоцуляк Юрій Вікторович.

Законопроект «Про освіту обдарованих дітей»

 

1.2. Твердовська Ольга В’ячеславівна.

Трансформації становлення особистості в умовах сучасних соціальних викликів

 

1.3. Андросович Ксенія Анатоліївна.

Феномен соціальної адаптації як предмет наукового аналізу

 

1.4. Крамар Валентина Йосипівна.

Ідея просвiтлення в українськiй етнопедагогiцi як система цiннісних знань про Україну

 

1.5. Мороховець Галина Юріївна.

Методика формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх лікарів у освітньому середовищі вищого медичного навчального закладу

 

1.6. Єзерська Наталія Валеріївна.
Cоціально-психологічні особливості процесу адаптації підлітків

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

2.1. Процик Любов Сергіївна.

Діагностика та розвиток інтелектуального потенціалу обдарованих підлітків (матеріали корекційно-розвивальної програми «Розвиток конструктивних механізмів психологічного захисту інтелектуально обдарованих підлітків»)

 


 

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

 

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Тест Р. Кеттелла (форма А) та процедура проведення дослідження «індивідуально-психологічних особливостей особистості» – критерію сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

 

4.1. Дацко Оксана Віталіївна.

Програма тренінгу «Навички безконфліктного спілкування учнів»

 


 

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

 

5.1. Банах Світлана Володимирівна.

Тематична бесіда «Ми за здоровий спосіб життя»

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

 

6.1. Скрипник Алла Іванівна.

Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

 

7.1. Абрамов Ілля Михайлович

Мої сходинки до Олімпу

 


 

8. АНАЛІТИКА

 

8.1. Буркова Людмила Василівна.

Звітна довідка «Про наукову і науково-організаційну діяльність Інституту обдарованої дитини напн України за 2011–2015 рр. та перспективи його розвитку»

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019