1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

 

1.1. Ремех Тетяна Олексіївна.

Потенціал практичного курсу правознавства у правовій освіті учнів

 

1.2. Мальцев Олег Вікторович.

Концепція емпіричного вивчення копінгу як чинника суб’єктивної безпеки особистості в сучасному соціальному просторі

 

1.3. Савченко Юліана Юріївна.

Психолого-педагогічний супровід обдарованої дитини підліткового віку у професійному та особистісному самовизначенню

 

1.4. Радченко Марина Володимирівна.

Використання теорії множинного інтелекту в процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічної творчості

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

2.1. Дяченко-Богун Марина Миколаївна.

Окремі аспекти фахової освіти майбутніх вчителів природничих дисциплін до реалізації технологій збереження здоров’я в закладах освіти

 

2.2. Губенко Олександр Володимирович.

Використання механізму переструктурування для розвитку інтелектуальної креативності учнів у процесі вивчення авторського курсу «Сходинки до творчості»

 

2.3. Яцишин Анна Володимирівна, Носенко Юлія Григорівна.

Використання електронних соціальних мереж для розвитку інформаційної культури дітей та молоді з функціональними обмеженнями

 

2.4. Гейко Євгенія Вікторівна.

Психологічні особливості прояву патернів поведінки особистості у процесі самоорганізації полісистемної цілісності особистості

 


 

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

 

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Інформаційно-смисловий компонент дослідження «вольового самоконтролю» – показник сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

 

4.1. Шаповалова Наталія Юріївна.

Рольова гра: суд над корупцією

 


 

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

 

5.1. Іванова Тетяна Миколаївна.

Проектування розвитку музично обдарованих дітей у позашкільній діяльності

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

 

6.1. Волик Володимир Володимирович.

Проектна технологія навчання у Німеччині

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

 

7.1. Новицький Олександр Сергійович.

Переможець Всеукраїнського конкурсного відбору «IСYS–Україна» та ХХІІ-ї Міжнародної конференції молодих учених «IСYS–2015»

 


 

8. АНАЛІТИКА

 

8.1. Вінник Наталія Дмитрівна.

Психологічні особливості особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників (аналіз експериментального досліження)

 


 

9. ІНФОРМАЦІЯ

 

9.1. Соколовська Наталія Броніславівна.

Аналіз зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю Інституту обдарованої дитини НАПН України у 2015 році

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019