1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

 

1.1. Ханзель Жаннета Іванівна.

Творчий розвиток учня – запорука соціального успіху

 

1.2. Гоцуляк Юрій Вікторович.

Правове регулювання діяльності навчального закладу та спеціалістів у сфері освіти обдарованих дітей у США та Канаді

 

1.3. Мартинець Лілія Асхатівна.

Освіта дорослих: форми та зміст

 

1.4. Лепетченко Марина Вікторівна.

Творче самовираження дошкільників із порушеннями мовлення як педагогічна проблема

 

1.5. Петришин Людмила Йосипівна.

Технологія «креативізації особистості» як інтегральна складова процесу формування креативності майбутніх соціальних педагогів (МСП)

 

1.6. Орел Ольга Володимирівна.

Внесок видатного педагога-математика Івана Тесленка у розвиток просторової уяви учнів на уроках геометрії

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

2.1. Корнієнко Тетяна Миколаївна.

Роль гри в організації життєдіяльності дітей в умовах літнього відпочинку

 

2.2. Петьков Віталій Анатолійович.

Психологічні особливості впливу стресу на загальний розвиток дитини

 

2.3. Коваленко Валентина Володимирівна.

Формування соціальної компетентності учнів молодших класів в умовах сучасного інформаційного простору

 


 

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

 

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Інформаційно-смисловий компонент дослідження мотиваційного профілю – показника сформованості інноваційності та конкурентоздатності особистості

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

 

4.1. Хоменко Ольга Анатоліївна.

Формування професійної готовності вихователів до діяльності з обдарованими дітьми

 


 

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

 

5.1. Адаменко Наталія Євгенівна.

Предметні турніри та олімпіади у початковій школі (Я і Україна)

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

 

6.1. Лещик Ольга Павлівна, Шмаль Михайло Михайлович.

Науково-дослідницька робота учня – члена Малої академії наук України «Телевізійні новини України: національні особливості та світовий контекст»

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

 

7.1. Галкун Тетяна Миколаївна.

Підтримка та розвиток технологічної обдарованості

 


 

8. АНАЛІТИКА

 

8.1. Киричук Валерій Олександрович.

Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі взаємодії учасників навчально-виховного процесу

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019