1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

 

1.1. Кремень Василь Григорович.

Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін

 

1.2. Ласкова Анастасія Олександрівна.

Методи розвитку зв’язного мовлення на уроках української мови як одна з передумов розвитку комунікативної компетентності

 

1.3. Савченко Юліана Юріївна.

Розвиток емоційного інтелекту учнів молодшого шкільного віку

 

1.4. Єзерська Наталія Валеріївна.

Соціально-психологічний супровід обдарованих учнів

 

1.5. Нестерова Ольга Валентинівна.

До моделі управління навчальним закладом у розвитку обдарованості учнів

 

1.6. Твердовська Ольга В’ячеславівна.

Теоретико-методологічні засади реформування освітньо-виховної системи

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

2.1. Павленко Інна Олександрівна.

Методика формування валеологічного мислення майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки

 

2.2. Аніщенко Наталія Вікторівна, Мельник Марина Юріївна.

Використання засобів дистанційної освіти при підготовці обдарованих старшокласників до професійного самовизначення

 

2.3. Корж Світлана Сергіївна, Радецька Ірина Валентинівна.

Курс вивчення іноземної мови у профільному загальноосвітньому навчальному закладі як дієвий засіб профорієнтації старшокласників

 

2.4. Острянська Олена Анатоліївна.

Подолання комунікативних труднощів старшими дошкільниками у процесі формування міжособистісної злагоди

 


 

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

 

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Інформаційно-смисловий компонент дослідження «рівня прагнення до самоактуалізації» – критерія сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності й конкурентоздатності особистості

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

 

4.1. Микитин Оксана Василівна, Семенів Марія Остапівна.

Інтегроване заняття «Проживання емоцій як складова професійного успіху вчителя»

 


 

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

 

5.1. Карташова Любов Андріївна, Пліш Ірина Валеріївна.

«Хмарні» технології в дистанційному навчанні – вимога сьогодення

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

 

6.1. Дунець Василь Богданович.

Інституційна підтримка обдарованих дітей у Польщі

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

 

7.1. Меркулова Світлана Іванівна.

Талант, що перетворюється на професію всього життя

 


 

8. АНАЛІТИКА

 

8.1. Островерхова Надія Михайлівна.

Санітарно-гігієнічна субсистема уроку та технологія аналізу її ефективності

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019