1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

 

1.1. Островерхова Надія Михайлівна.

Організаційна субсистема уроку та технологія аналізу її ефективності

 

1.2. Шкіренко Олена Віталіївна.

Обґрунтування психолого-педагогічного інструментарію діагностики сформованості духовних цінностей і потенціалу інтелектуально обдарованих майбутніх правознавців

 

1.3. Житнік Тетяна Сергіївна.

Альтернативній підхід діагностування художньо-творчої активності дітей старшого дошкільного віку

 

1.4. Темербекова Альбина Алексеевна, Алькова Людмила Александровна.

Методологические подходы к понятию «самообразовательная компетентность» в педагогической теории

 

1.5. Чумак Маргарита Олександрівна.

Професійні цінності майбутнього вчителя початкової школи як чинник його особистісного становлення

 

1.6. Твердовська Ольга В’ячеславівна.

Праксеологія творчості у процесі становлення особистості

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

2.1. Николин Микола Миколайович.

Неформальні та інформальні ознаки альтернативної олімпіади у контексті нової освітньої парадигми в Україні

 

2.2. Оверченко Ніна Миколаївна.

Проектна діяльність в системі навчально-виховної роботи комсомольської гімназії імені В. О. Нижниченка

 

2.3. Андросович Ксенія Анатоліївна.

Аналіз труднощів соціальної адаптації першокурсників професійного ліцею

 


 

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

 

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Діагностично-інтерпретаційній і прогностичний компоненти дослідження «суб’єктивного локусу контролю» – показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

 

4.1. Ускучакова Світлана Іванівна.

Твій успіх – життєвий вибір

 


 

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

 

5.1. Шумакова Инна Владимировна.

Методичний кейс авторських розвивальних уроків «творча майстерня»

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

 

6.1. Григоращенко Вікторія Юріївна.

Розвиток ключових компетентностей на уроках історії з використанням ІКТ

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

 

7.1. Гогерчак Григорій Іванович.

По обидва боки учнівської олімпіади

 


 

8. АНАЛІТИКА

 

8.1. Неділько Віктор Петрович, Руденко Сергій Антонович.

Динаміка психофізичного розвитку дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019