1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

 

1.1. Островерхова Надія Михайлівна.

Пріоритетні наукові підходи до уроку як соціально-педагогічної системи

 

1.2. Тесленко Валентин Вікторович.

Самоосвіта старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі

 

1.3. Волощук Іван Степанович.

Інтелект та інші складові психіки людини

 

1.4. Петрович Ольга Борисівна.

Особливості розвитку літературної обдарованості старшокласників

 

1.5. Федорова Ніна Федорівна, Соколовська Наталія Броніславівна, Баранова Марина Анатоліївна.

Виховання особистості та процес її формування у сім’ї

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

2.1. Олійник Світлана Станіславівна.

Розкриття креативного потенціалу учнів на уроках фізики через призму естетичного виховання

 

2.2. Веселка Юлія Богданівна.

Інноваційні форми роботи з батьками обдарованих учнів

 

2.3. Коробко Тетяна Юріївна, Куриленко Наталія Яківна.

Особистісний супровід дитини для розкриття математичних здібностей

 

2.4. Луценко Людмила Володимирівна, Педько Ірина Володимирівна.

Проектування індивідуально-орієнтованого середовища обдарованих дітей дошкільного віку

 

2.5. Камишин Володимир Вікторович.

Рекомендації та алгоритми управління навчальним процесом з урахуванням основних домінант та рівнів домагань студентів

 


 

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

 

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Інформаційно-смисловий компонент дослідження «локус контроль» – показника сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

 

4.1. Лук’янчук Наталія Вадимівна.

Тренінг комунікативності обдарованих старшокласників

 


 

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

 

5.1. Іванішина Любов Михайлівна.

Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток креативної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу (Цикл інтегрованих навчальних занять)

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

 

6.1. Гоцуляк Юрій Вікторович.

Загальні засади законодавства провінції Британська Колумбія (Канада) з питань освіти обдарованих дітей

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

 

7.1. Шевенко Алла Миколаївна.

У чому криється феномен обдарованої дитини?

 


 

8. АНАЛІТИКА

 

8.1. Прашко Олена Володимирівна.

Уміння керувати конфліктами – ознака соціально компетентної особистості

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019