1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

 

1.1. Марушкевич Алла Адамівна.

Досвід підтримки та розвитку обдарованої молоді країн Європи в аналітиці сучасних учених

 

1.2. Островерхова Надія Михайлівна.

Урок як соціально-педагогічна система

 

1.3. Максимович Ольга Михайлівна.

Професійна підготовка майбутніх педагогів до діяльності з обдарованими дітьми

 

1.4. Піонтковський-Вихватень Богдан Олександрович.

Навчання обдарованих дітей у навчальних закладах України: історичний контекст

 

1.5. Будій Надія Дмитрівна.

Формування готовності вчителя до евристичного навчання – умова інтелектуального розвитку обдарованих учнів

 

1.6. Стьопул Ввалентина Іванівна, Дмітрієв Андрій Олександрович.

Теоретичні засади формування тестових засобів контролю іншомовної обдарованості

 

1.7. Саміленко Руслана Андріївна.

Творчий потенціал та розвиток особистості у вітчизняних музично-педагогічних системах

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

2.1. Онопченко Галина Василівна, Мілєнін Володимир Михайлович, Галкін Сергій Олександрович, Баранова Марина Анатоліївна.

Освітнє інтернет-середовище як засіб соціалізації дітей з особливими потребами

 

2.2. Павлик Наталія Василівна.

Розвиток вольових рис характеру в обдарованих старшокласників

 

2.3. Кабиш-Рибалка Анна Валентинівна.

Психологічні фактори вибору стратегій проектування життєвого шляху особистості

 

2.4. Зубовская Людмила Леонидовна, Шувырь Виктория Юрьевна.

Школа ассертивности – модель школы будущего

 

2.6. Камишин Володимир Вікторович.

Формування абсолютної шкали кваліметрії рівнів навчальних досягнень з урахуванням складності тестових завдань

 


 

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

 

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

«Самооцінка» як складова інтегральної характеристики «самоусвідомлення себе як професіонала» − критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатності особистості

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

 

4.1. Рыбак Сергей Борисович.

Выучить иностранный язык? – Легко! Урок первый

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

 

6.1. Османова Нажие Серверовна.

Сопоставительный анализ моделей и технологий психолого-педагогической поддержки развития одаренных детей

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

 

7.1. Жерліцин Сергій Олександрович.

Обдарована гордість Луганщини

 


 

8. АНАЛІТИКА

 

8.1. Корінна Людмила Віталіївна.

Педагогічні засади професійної орієнтації старшокласників у навчально-виховному процесі у Житомирському обласному педагогічному ліцеї

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019