1. НАУКА – ПРАКТИЦІ

1.1. Каряка Леонід Григорович, Кузіна Світлана Іванівна.

Обдаровані діти, які вони?

 

1.2. Капыльцова Вера Ивановна.

Особенности обучения одарённых детей в странах Европы

 

1.3. Кутаєв Олександр Миколайович, Чечель Андрій Валерійович.

Проблеми співвідношення репродуктивного і творчого у вихованні обдарованої молоді

 

1.4. Ярош Дар’я Борисівна, Мовчан Анна Василівна, Ємець Вікторія Василівна, Ласкова Анастасія Олександрівна.

Інтелектуальний розвиток дітей за допомогою формування інформаційно-освітнього простору

 

1.5. Деменко Тетяна Ігорівна.

Суб’єкти управління системою виховання учнів загальноосвітнього навчального закладу

 

1.6. Мельник Марина Юріївна.

Теоретичний аналіз стану формування готовності до професійного самовизначення обдарованих старшокласників

 


 

2. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД

 

2.1. Петрович Ольга Борисівна.

Сучасні організаційні форми позакласної роботи з літературно обдарованими учнями

 

2.2. Мельникова Олена Леонідівна.

Діагностика та корекція тривожності учнів під час участі в предметних олімпіадах, конкурсах

 

2.3. Коробко Тетяна Юріївна, Куриленко Наталія Яківна.

Навчання елементів грамоти – успішний старт з розвитку у дитини спеціальних здібностей

 

2.4. Морщ Любовь Яковлевна, Алёхина Елена Валерьевна.

Модуль педагогических технологий как новая форма организации учебно-воспитательной работы педагогов и воспитанников внешкольного учреждения

 

2.5. Будій Надія Дмитрівна.

Психолого-педагогічна підтримка креативності учнів на уроках української мови у ході виконання творчих завдань

 

2.6. Камишин Володимир Вікторович.

Шкали кваліметрії у дидактиці

 


 

3. НАУКОВІ СЕМІНАРИ-ПРАКТИКУМИ

 

3.1. Чудакова Віра Петрівна.

Інтегральна характеристика самоусвідомлення себе як професіонала – критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатної особистості

 


 

4. МАЙСТЕР-КЛАС

 

4.1. Рибак Сергій Борисович.

Методи запам’ятовування інформації. Знайомтеся: метод гачків

 


 

5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ

 

5.1. Іванішина Любов Михайлівна.

Інноваційні підходи вчителів спрямовані на розвиток креативної політехнічної особистості в умовах навчального закладу сільського типу

 


 

6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ

 

6.1. Гоцуляк Юрій Вікторович.

Проект правового регулювання підтримки обдарованих дітей в Україні поза загальноосвітнім навчальним закладом

 


 

7. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ

 

7.1. Він – майбутнє національного спорту!

 


 

8. АНАЛІТИКА

 

8.1. Буркова Людмила Васильевна.

Образование и экология личности

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019