Головний редактор: Федорова Н.Ф., канд. пед. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України) (науковий редактор);

Заступники головного редактора з серії:


«Педагогічні науки» – Мельник М.Ю., канд. пед. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України);
«Психологічні науки» – Подшивайлов Ф.М., канд. психол. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України)

Члени редакційної колегії:


Андросович К.А., канд. психол. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України);
Волощук І.С., д-р пед. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України);
Гальченко М.С., канд. філософ. наук (Інститут обдарованої дитини НАПН України, директор);
Кузьменко В.У., д-р психол. наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);
Рудницька С.Ю., д-р психол. наук (Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України);
Тименко В.П., д-р пед. наук, професор (Інститут обдарованої дитини НАПН України);
Тесленко В.В., д-р пед. наук, професор (Національний технічний університет «КПІ імені Ігоря Сікорського»);
Чудакова В.П., канд. психол. наук (Інститут педагогіки НАПН України);
Шелестова Л.М., д-р пед. наук (Інститут педагогіки НАПН України)

Члени міжнародної редакційної ради:


Баратов Ш.Р., д-р психол. наук, професор (Бухарський державний педагогічний університет, м. Бухара, Узбекистан);
Зарецька І.І., д-р пед. наук, професор (ФГАОУ «Академія підвищення кваліфікації професійної перепідготовки працівників освіти», м. Москва, РФ);
Халілова Н.І., канд. психол. наук, доцент (Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі, м. Ташкент, Узбекистан);
Чупров Л.Ф., канд. психол. наук, професор (Російська академія природничих наук; Психологічна служба міста Чорногорськ, м. Чорногорськ, РФ)
Шаріпов Ш.С., д-р пед. наук, професор (Ташкентський державний педагогічний університет імені Нізамі, ректор, м. Ташкент, Узбекистан);