Усі рукописи спочатку розглядає науковий редактор з метою оцінювання їх відповідності тематиці та вимогам журналу.

 

Процедура рецензування передбачає перевірку на відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальність, повноту викладу матеріалів, методів і результатів дослідження, а також на достовірність висновків (термін виконання 5–10 днів).

 

Після надходження статті її направляють на сліпе рецензування. Важливим етапом є отримання відповіді від рецензентів. У разі наявності зауважень, автор повинен їх врахувати і повторно надіслати виправлений рукопис.

 

Якщо в рецензентів зауважень немає, або вони виправлені автором згідно з рекомендаціями, то статтю направляють на редагування.

 

Кваліфікація всіх рецензентів відповідає рівню фахового видання. Процес рецензування є чесним, об’єктивним, неупередженим і вчасним.

 

Рецензії на номери за 2018 рік:

на номер 1 (68)

на номер 2 (69)

на номер 3 (70)

на номер 4 (71)

 

 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019