Титульна сторінка


Зміст


ПОДІЯ до 30-річчя Незалежності України


«Обдаровані діти – скарб нації!»1. ДО 30-річчя НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ


1.1. Малиношевька Альона Василівна.

Українська Духовна Республіка – в кожному з нас


1.2. Ковальчук Юрій Мефодійович.

Особистісні чинники життєвого самовизначення (частина 1)


1.3. Мадзігон Василь Миколайович.

Проєктування освітньо-інформаційного середовища майбутнього для обдарованих дітей2. НАУКА – ПРАКТИЦІ


2.1. Kovalova Oksana.

Innovative Scientific Education Practices of the JASU: Theoretical Framework for Identification


2.2. Петровська Вікторія Вікторівна.

Метод траєкторій у задачах комбінаторики


2.3. Мелешко Віра Василівна.

Особливості змістового компоненту дидактичної системи наукового ліцею3. ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ ДОСВІД


3.1. Калмикова Лариса Олександрівна, Харченко Наталія Валентинівна, Мисан Інна Володимирівна.

Психодіагностика мовленнєвої обдарованості дитини через цілеутворення процесів говоріння і аудіювання


3.2. Шевенко Алла Миколаївна.

Комплексна програма створення профорієнтаційного простору професійного самовизначення старшокласників як чинника особистісного зростання


3.3. Мегалінська Ганна Петрівна, Постова Катерина Григорівна, Білик Жанна Іванівна, Даниленко Євген Володимирович, Ткачук Ігор Олександрович.

Визначення показників «життєвий індекс людини» та «біологічний вік» як метод підвищення ефективності роботи гуртків валеології4. НАУКОВИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ


4.1. Чудакова Віра Петрівна.

Загальний дизайн, зміст «Моделі психологічної структури процесу інноваційної діяльності» у дослідженні психологічної готовності до інноваційної діяльності, основи формування «інноваційності» ̶компетентності конкурентоздатності особистості (частина 4)5. МАЙСТЕР-КЛАС


5.1. Замелюк Марія Іванівна, Левицька Валентина Анатоліївна.

Майстер-клас «Декорування скрап-сторінки для календаря»: апгрейд інструментарію для роботи з батьками6. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЄКТИ


6.1. Янатьєва Ольга Григорівна.

Авторська програма «Основи екологічних знань. 10 клас»7. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ


7.1. Мельник Марина Юріївна, Бєльська Наталія Анатоліївна.

Ціннісні орієнтації старшокласників з ознаками інтелектуально-академічної обдарованості8. Я – ОБДАРОВАНА ОСОБИСТІСТЬ


8.1. Панчуков Олександр Гавриїлович.

Шлях до успіху9. ІНФОРМАЦІЯ


План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на 2021 рік


Наукові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України


Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України


Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України


 

 


 

Щоквартальний науково-методичний журнал "Освіта та розвиток обдарованої особистості" ліцензується відповідно до

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 License International (CC BY-NC-SA 4.0)

© ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ, 2019